Revízie plynových zariadení Liptovský Mikuláš

odborné prehliadky plynových spotrebičov, kotlov a iných zariadení za výborne ceny

Revízie plynových zariadení Liptovský Mikuláš

Revízia plynového zariadenia je kontrola plynovodu a plynových spotrebičov. Revíziu môže vykonávať výlučne odborne spôsobilá osoba, teda skúsený revízny technik, ktorý vlastní patričné osvedčenia vydané inšpektorátom. Cieľom tejto kontroly je zabezpečiť bezchybnú prevádzku plynových zariadení bez úniku plynu a škodlivého oxidu uhoľnatého.

Napriek tomu, že nie je povinná, každý výrobca plynových spotrebičov a nádob odporúča pravidelnú revíziu za účelom bezchporuchovej a bezpečnej prevádzky zariadení, a to každý rok.

Pri revízii technik skontroluje, či plynový spotrebič, kotol, či iné zariadenie funguje ako má, prípadne ho vyčistí alebo vymení opotrebované časti prístroja.

Zároveň vykoná kontrolu umiestnenia, funkčnosť a tesnosť hlavného uzáveru plynu, regulátorov, plynomerov a horákov plynových spotrebičov. Následne realizuje vizuálnu inšpekciu umiestnenia a stavu domového plynovodu a taktiež kontrolu prítomnosti nebezpečného oxidu uhoľnatého pomocou detektorov.

Revízia plynového zariadenia by mala by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče.

Konkrétne by to mali byť:

Náš revízny technik Vám počas revízie odporučí servis a opravy plynových zariadení a plynových spotrebičov, taktiež poskytne poradenstvo týkajúce sa plynárenstva, vykurovania či úspory energií. 

revízie plynových zariadení

Odborné prehliadky tlakových nádob a kotlov

Náš skúsený revízny technik vykonáva revízie na plyn, inštaláciu, rozvody, plynové spotrebiče, vykurovaciu techniku, varnú technika a taktiež realizuje odborné prehliadky tlakových nádob a kotlov.

Dôvodov, prečo nezanedbávať pravidelné revízie plynových zariadení je hneď niekoľko:

Kontaktujte nás